Λογιστικό γραφείο Χόρτη Δέσποινας

Δικηγορικό γραφείο Γκίζα Βασιλείου

Δούρος Χαραλαμπος (Τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων)

Καμάρας Κων/νος (‘ZEFXIS’ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες)

Τσούσης Παναγιώτης (Φωτοέκθεση)

Χωραφάς Νικόλαος (Ιατρός)

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Simple Ideas – Μελίστας Νίκος  (web design)