Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους (30-10-2020) για την πράξη με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) ατόμων με αναπηρία από το Σύλλογο ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» , η επιτροπή εξέτασε και έλεγξε όλες τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προχώρησε στη διαδικασία μοριοδότησης.

Μετέπειτα κατάρτισε σχετικό πίνακα κατάταξης των τριών (3) ωφελούμενων  οι οποίοι είναι:

 

Α/ΑΟΝΟΜ/ΕΠΩΝΥΜΟ
 
 1ΛΑΤΖΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2ΧΑΛΤΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3ΧΑΛΤΟΥΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
  4ΧΑΛΤΟΥΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ *****
5ΧΑΛΤΟΥΠΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ *****

***** Επιλαχόντες